UK DE JP KR RU ES FR PT SA TR

大宗商品涨跌榜-操操在线观看社

操操在线观看宝 操操在线观看社 大宗榜
本社首页 > 热点商品 > 化工

化工 - 热点商品

 • [苯酚] 05月28日苯酚6825.00元/吨 60天上涨14.71% 2020-05-29
 • [苯乙烯] 05月28日苯乙烯5433.33元/吨 60天上涨15.19% 2020-05-29
 • [二氯甲烷] 05月28日二氯甲烷2300.00元/吨 30天上涨15.00% 2020-05-29
 • [醋酐] 05月28日醋酐6300.00元/吨 20天上涨8.15% 2020-05-29
 • [环氧丙烷] 05月28日环氧丙烷9266.67元/吨 20天上涨8.59% 2020-05-29
 • [异丙醇] 05月28日异丙醇11566.67元/吨 20天上涨8.86% 2020-05-29
 • [TDI] 05月28日TDI价格11100.00元/吨 20天上涨11.00% 2020-05-29
 • [丙烯酸] 05月28日丙烯酸8533.33元/吨 20天上涨15.32% 2020-05-29
 • [三氯甲烷] 05月28日三氯甲烷2350.00吨 10天上涨11.90% 2020-05-29
 • [OX] 05月28日OX价格4200.00元/吨 5天上涨5.00% 2020-05-29
 • [电石] 05月28日电石2652.50元/吨 5天上涨7.83% 2020-05-29
 • [苯乙烯] 05月27日苯乙烯5400.00元/吨 60天上涨14.49% 2020-05-28
 • [异丙醇] 05月27日异丙醇11433.33元/吨 60天上涨22.06% 2020-05-28
 • [丁二烯] 05月27日丁二烯4267.78元/吨 30天上涨11.62% 2020-05-28
 • [苯酚] 05月27日苯酚6825.00元/吨 30天上涨14.23% 2020-05-28
 • [二氯甲烷] 05月27日二氯甲烷2300.00元/吨 30天上涨15.00% 2020-05-28
 • [MDI] 05月27日MDI价格12500.00元/吨 20天上涨7.07% 2020-05-28
 • [环氧丙烷] 05月27日环氧丙烷9233.33元/吨 20天上涨9.06% 2020-05-28
 • [TDI] 05月27日TDI价格11100.00元/吨 20天上涨11.00% 2020-05-28
 • [醋酐] 05月27日醋酐6300.00元/吨 20天上涨12.50% 2020-05-28
 • [丙烯酸] 05月27日丙烯酸8533.33元/吨 20天上涨15.32% 2020-05-28
 • [三氯甲烷] 05月27日三氯甲烷2350.00吨 10天上涨23.68% 2020-05-28
 • [OX] 05月27日OX价格4200.00元/吨 5天上涨5.00% 2020-05-28
 • [电石] 05月27日电石2652.50元/吨 5天上涨7.83% 2020-05-28
 • [异丙醇] 05月26日异丙醇11433.33元/吨 60天上涨22.06% 2020-05-27
 • [苯乙烯] 05月26日苯乙烯5500.00元/吨 30天上涨10.00% 2020-05-27
 • [丁二烯] 05月26日丁二烯4301.11元/吨 30天上涨23.24% 2020-05-27
 • [电石] 05月26日电石2493.33元/吨 20天上涨7.16% 2020-05-27
 • [苯酚] 05月26日苯酚6900.00元/吨 20天上涨8.88% 2020-05-27
 • [MDI] 05月26日MDI价格12500.00元/吨 20天上涨8.93% 2020-05-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页